Page 9 - Listovacka_Tatry magazin_ZIMA_FINAL
P. 9

K
                                                     VŠETKO NA
       Liptov                                        JEDNOM MIESTE

                                                       EVERYTHING
                                                       IN ONE PLACE
       Region Card


       ZAŽI LIPTOV SO ZĽAVAMI


       ENJOY LIPTOV WITH DISCOUNTS


       • SKI & AQUA BUS zadarmo / SKI & AQUA BUS for free
       • lyžovanie, požičovne a servisy / skiing, rentals and services
       • viac než 60 zliav v 7 kategóriách / more than 60 discounts in 7 categories
       • neobmedzená platnosť / unlimited validity


        100%    10%-30%    10%-30%    10%-20%    10%-20%   10%-100%    10%-20%    10%-20%
       Ski & Aqua Bus  Lyžiarske strediská Vodné parky a relax  Šport a zážitky Rodiny s deťmi  Kultúra a história  Kde jesť a piť  Požičovne a obchody
       Ski & Aqua Bus Ski resorts Water parks  Sport and adventures Families Culture & Heritage Restaurants Rentals & shops
       NAHRAJTE SI KARTU DO MOBILU


       INPUT THE CARD INTO YOUR MOBILE PHONE
       visitliptov.sk/liptov-region-card


       The project is implemented with the financial support of the Ministry of Transport and Construction of the Slovak Republic.


           Získajte v ubytovacích        Sledujte nás / Folow VisitLiptov
         zariadeniach alebo online!
           Get in accommodation
            facilities or online!
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14