Page 4 - Listovacka_Tatry magazin_ZIMA_FINAL
P. 4

EDITORIÁL
                   TOP TÉMY
     D      ejú sa veci nevídané.    12       ŠPORT revolúcia               ŠPORT


                                 JASNÁ LYŽIARSKA


           Vyrušia, zneistia,
           vykoľaja… Cítime,
      že sa nám žiada viac pokoja,                  NAJLEPŠIE LYŽIARSKE
                                     STREDISKO S NOVOU
      pohody, istoty. Dobre robí, kto                LANOVKOU I NÁVRATOM         Foto: Marek Hajkovský
                                     KULTOVEJ KLASIKY
      ich nachádza v lone našich                   T no žije a opäť sa posúva vpred. Tento základný  Ako správny slovenský  Päťnásobne rýchlejšie čakajúcich lyžiarov, neraz aj  zrýchlila prepravu medzi
                                       op lyžiarske stredisko na Slovensku napl-
                                                       oboma miestami a zásadne
                                                    zasnežený. „Nová lanovka
                                                 Tou najväčšou je horúca
                                              lyžiar, ani ja nemôžem
                                                 novinka - kabínová lanovka
                                                       zvýšila jej komfort. Kabíny
                                                    prináša do Jasnej lyžiarsku
                                              Jasnú vynechať z kalendára
                                                 z Bielej púte na Priehybu.
                                                       počas štyroch minút vy-
                                                    revolúciu - rýchle prepo-
                                              zimnej sezóny. Tá aktuálna
                                      „mesidž“ vyplýva z noviniek zimnej sezóny, kto-
                                              toval som s potešením po
                                                       až do samého srdca stre-
                                                    a gastronomického centra
                                                 losti slabé miesto strediska,
                                  Nastupná stanica Biela púť - nové  ré znamenajú ešte lepšiu lyžovačku. Na novej lanov- nie je výnimkou, skonšta- Definitívne poslala do minu- jenie nového hotelového  vezú lyžiarov z parkoviska
      krásnych hôr. Na parádne                lyžiarov z parkoviska až do samého  ke, s oživeným legendárnym vlekom a výkonnejším zasne- mňa v našom najväčšom  a zdĺhavý prestup z jestvu- zuje v kocke riaditeľ strediska  sa môžu vyviezť funitelom
                                                    Jasnej s Chopkom,“ sumari-
                                                 ktorým bol komplikovaný
                                                       diska, na Priehybu. Odtiaľ
                                              zistení noviniek, ktoré pre
                                  kabíny počas štyroch minút vyvezú
                                              stredisku nachystali. Na stôl
                                                 júcej štvorsedačky na výťah
                                                       na Chopok, alebo vyraziť
                                                    Jiří Trumpeš. Rozmenené
                                  srdca strediska, na Priehybu.
                                     žovaním. Voľba je Jasná, je prečo opäť prísť.
                                              prestreli hotové lahôdky.
                                                 Twinliner, kde sa tvoril rad
                                                    na drobné, päťnásobne
                                                       na niektorú zo zjazdoviek.
                                 TATRY MAGAZÍN    12  13       PODPORUJEME IMIDŽ TATIER
      pripravených bielych svahoch
      či chodníkoch, pod štítmi,                              Spevák, skladateľ, pútnik
      ktorými žiadna doba nepohla.                             a zároveň jeden z najak-
      V láskavej opatere decentných                      20 tívnejších hudobníkov no-
                                                vej generácie. K Martinovi
      hotelov, skvelej gastronómii,                      Harichovi by sme pokojne mohli pridať
      pri atraktívnych exponátoch                       ešte ďalších desať charakteristík a stále
                                          by sme nevyčerpali mešec s jeho aktivi-
      múzeí, ale aj detskom šantení                      tami. Rodáka z Liptova však, okrem kon-
      v exotických zákutiach vodného                      certných pódií a nahrávacích štúdií, mož-
                                          no pomerne často stretnúť aj v prírode,
      parku. To všetko je v ponuke,                      kam chodí čerpať nové nápady a inšpirá-
      ba ešte oveľa viac… Tak nech                       cie. Napriek tomu, že do svojho súkromia
      sa páči, inšpirujte sa a užívajte                    vpustí iba najbližších, aspoň na niekoľko
                                          otázok ho otvoril aj pre nás.
      potešenie z návratov na miesta
      skvelého relaxu.                     PRE DETI
                           32      ZACIELENÉ
                                  na najmenších
                                  na najmenších
                                  na najmenších
                                  TATRALANDIA SA MENÍ NA
                                  ROZPRÁVKOVÝ VODNÝ SVET
                                  L iptov dokáže spojiť zdanlivo nespojiteľné a prilákať
                                   do hôr aj tých, ktorých to v zime láka viac do trópov,
                                   ako pod zasnežené kopce. Ako je to možné? Stačí mať
                                   dobrý nápad, využiť prírodné danosti a nebáť sa vniesť  vydržať a zažijú niečo, čo  nevyhnutné formality, obe  nemýlili sme sa. Len čo sme  z našich najobľúbenejších
                                  medzi dovolenkové stálice nádych exotiky. Pobyt na horách so  ešte nikdy nevideli. Len- naše detváky ujúkali s oča- vkročili do bazénovej časti,  noviniek,“ prihovoril sa nám
                                                       riaditeľ vodných a zábav-
                                               že, poznáte to, ak potrebu
                                                  mi uprenými na množstvo
                                                    ocitli sme sa vo svete fantá-
                                  štipkou Karibiku potom určite zachutí každému, bez ohľadu na to,  škôlkara neuspokojíte, jeho  vonkajších šmýkačiek.  zie a hier. Uveriteľná kópia  ných parkov na Liptove
                                               netrpezlivosť a nervozita ih- Oveľa viac a zaujímavejších  pirátskej lode, podmorské  Igor Mráz a ešte viac nás
                                  či vonku sneží alebo svieti slnko.
                                          Foto: Marek Hajkovský neď rastie. O Tatralandii sme  pohľadov sa im naskytlo  poklady, žralok na stĺpe  navnadil. „Od zimnej sezóny
                                               dosiaľ iba počúvali z úst na- hneď na druhý deň ráno. a tropická flóra ohromili  ho vymeníme za väčší
                                               šich kamarátov a známych,  našich malých natoľko,  a priestrannejší, na ktorom
                                  Zima a ja? Hm, táto kombiná- sa však v posledných rokoch  určite nevzdajú. Pri surfovaní  na sever. Čím viac sme sa  no vlastná skúsenosť nám  Deti na hrad! že od úžasu zostali stáť  sa zabaví oveľa viac detí.
                                  cia mi nikdy nebola po vôli.  výrazne skomplikovala a naj- po alternatívach na internete  blížili pod končiare Nízkych  chýbala. Pravdu povediac,  Malí nedočkavci nás vyhnali  a nevedeli, kam sa skôr od  Inšpirovali sme sa populár-
                                  Možno je to tým, že u nás  mä v zimných mesiacoch je  nás však vlna s ponukami  Tatier, tým hundranie našich  nevedela som, čo od liptov- z postelí ešte za tmy a po  radosti rozbehnúť. Aby bolo  nou televíznou šou Takešiho
                                  na juhu Slovenska máva  pobyt v exotike väčšie riziko,  vyplavila doma na Sloven- drobcov silnelo. Pri pohľa- skej exotiky čakať a Laura  raňajkách si to nezadrža- jasné, hovorím o sekundách.  hrad, ktorá sa tešila veľkej
                                  väčšinou uplakanú a teplejšiu  aké som ochotná podstúpiť.  sku, konkrétne na Liptove vo  de na zasnežené kopce si  s Kamilom to zrejme zo mňa  teľne šinuli do vnútorných  Po chvíli sa rozbehli každý  obľube a podobné zážitky
                                  podobu, než aká by svedčila  Deti však majú na sľuby ro- vodnom parku Tatralandia. akosi nedokázali predstaviť,  vycítili. Akékoľvek pochyb- priestorov vodného parku.  iným smerom a zastavili sa  chceme sprostredkovať
                                  detským radovánkam v sne- dičov výnimočnú pamäť a na  že nasledujúce dni budú  nosti sa však začali vytrácať,  Príjemné teplo z termálnej  až vo vedľajšej hale s bazé- aj našim malým hosťom,“
                                  hu. Odmalička som preto  vidinu jesenných prázdnin  Doma a predsa v exotike tráviť v plavkách na pláži  len čo sme vkročili do lobby  vody dávalo tušiť, že napriek  nikom pre najmenšie deti  odhaľuje pozadie vzniku
                                  viac inklinovala k rodinným  na pláži nechceli len tak  Namiesto zdĺhavého letecké- pod palmami a šantiť v teplej  v Holiday Village Tatra- vonkajšiemu chladu to  a väčším s Nindža hradom,  tejto myšlienky. Viac našim
                                  dovolenkám pri mori, ktoré  zabudnúť. S manželom sme  ho presunu niekam k rovníku  a niekedy aj slanej vode.  landia, kde sme sa ubyto- zrejme s tou exotikou v Tat- ktorý je skúškou šikovnos- drobcom nebolo treba.
                                  nikdy nesklamalo. Situácia  sa preto ocitli v kúte vediac,  sme deň pred prázdninami  Trpezlivo sme sa im snažili  vali. Kým sme vybavovali  ralandii myslia vážne. Veru,  ti a odvahy. „Je to jedna
                                  s cestovaním do zahraničia  že naše dvojičky sa bez boja  nasadli do auta a vyrazili  vysvetliť, že stačí len chvíľu
                                  TATRY MAGAZÍN    32  33      PODPORUJEME IMIDŽ TATIER
   1   2   3   4   5   6   7   8   9