Page 7 - Listovacka_Tatry magazin_ZIMA_FINAL
P. 7

K
        prepojí firmu s úspechom
       Výrobca dizajnového nábytku
            Rodinná firma
                                    Linda      Create happiness with right match
                               Senior Product Marketing Manager


                                   Pre firmu je to efektívne a výhodné riešenie.
       Mám firmu a ponúkam produkt, ktorému
                                   Stačí, ak sa obráti na Matchie. V rozširujúcej sa
       verím. Poznám jeho hodnotu, ale pozná
                                   databáze majú skúsených expertov a špecialistov
       ju aj môj zákazník? Oslovujem vôbec toho
                                   na rôzne typy marketingu (digitálny, produktový
       správneho a vhodným spôsobom? Tieto
                                   marketing, copywriting a iné), ktorí venujú svoj čas
       otázky sú predpokladom úspechu. Správne
                                   a skúsenosti zmysluplným projektom na krátko až
       odpovede cestou k nemu.                strednodobú spoluprácu s klientom. Na rozdiel od
                                   tlaku a manipulácie zákazníka krátkozrakými akciami,
       Komu ich však položiť? Optimálne niekomu, kto     stavia na inšpiratívny marketing a budovanie
       sa vyzná v marketingu. Pochopí a precíti pridanú    dobrých vzťahov, lojality.
       hodnotu môjho produktu, pozná správanie
       zákazníkov a vie, ako ich motivovať k nákupu. Avšak,  „V Matchie máme motto „Create happiness
       nielen k bežnému nákupu, ale k takému, ktorý      with right match“.
       prinesie zákazníkovi radosť a spokojnosť.       Správna expertíza od vhodného odborníka
       Lenže kde rýchlo nájdem toho správneho         zabezpečí firme nárast zákazníkov a ich spokojnosti
       „markeťáka“? Riešenie ponúka Matchie.         a porastie tak úspech celej firmy,“
                                   dodáva Jana Straková.
       „Prepájame firmy s marketingovými
       expertmi. Každej tak dávame príležitosť
       spolupracovať s odborníkom, ktorý firme
       pomôže komunikovať jedinečnosť jej
       produktu či služby tej správnej cieľovej
       skupine,“ hovorí Jana Straková,
       zakladateľka spoločnosti Matchie.

                     Firmy aj experti sa viac dozvedia na           Naskenuj ma a
                                                   zisti viac o
                     www.matchie.me .                      matchie.me
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12