Page 10 - Listovacka_Tatry magazin_ZIMA_FINAL
P. 10

TIPY NA EVENTY                           K


                      každú stredu a sobotu
                      HABARKA                     TANCOVAČKA NA HABARKE
                                              Originálna tancovačka v reštau-
                      január - marec 2023
                                              rácii Habarka 1287 m n. m.
                                              pozostáva z nezabudnuteľnej
                                              jazdy lanovkou aj ratrakom,
                                              prekrásneho výhľadu na horskú
                                              nočnú scenériu Tatier, hudob-
                                              nej zábavy a lahodného menu
                                              formou bufetových stolov. Jej
                                              súčasťou je aj workshop vare-
                                              nia halušiek s možnosťou vy-
                                              skúšať si tradičnú technológiu
                                              varenia bryndzových halušiek.
                                              www.jasna.sk
                                              visitliptov.sk      TATRANSKÁ VEČERA
      ZÁŽITKOV
      Po zotmení sa začína to pravé  TATRANSKÁ LOMNICA,
      tatranské dobrodružstvo.  MEDZISTANICA ŠTART
      Do horskej reštaurácie v nad- 20. 1. / 24. 2. / 10. 3. 2023
      morskej výške 1173 m n. m.
      návštevníkov vyvezie Grand
      snow taxi priamo po lyžiar-
      skom svahu. Následne na
      účastníkov čakajú výnimočné
      chute starostlivo pripravených
      jedál naservírovaných v nie-
      koľkých chodoch.
      www.vt.sk


                                         Foto: Marek Hajkovský                                               MEDZINÁRODNÉ PRETEKY
                                               V KRŇAČKÁCH
                                               Najväčším zimným podujatím
                                               na Horehroní bude štvrtý roč-
                                               ník Krňačiek za účasti sloven-
                                               ských aj zahraničných prete-
                                               károv. Otvárací ceremoniál sa
                                               odohrá v historickom centre
                                               Horehronia, v meste Brezno,
                                               a samotné preteky budú na
                                               lyžiarskom svahu z južnej
                                               strany Chopka. Divácky atrak-
                                               tívne podujatie spojené aj so
                                               sprievodným programom je
     BREZNO A CHOPOK JUH                                výborná pozvánka na návšte-
      24. – 25. 2. 2023
                                               vu Horehronia.
                                               www.horehronie.sk


      TATRY MAGAZÍN
                                                          10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15