Page 6 - Listovacka_Tatry magazin_ZIMA_FINAL
P. 6

TATRANSKÝ                    K
               ĽADOVÝ DÓM
               Tatranská ľadová
               krása a slovenský                                   Foto: Marek Hajkovský
         TIPY NA EVENTY
               unikát píše na Hre-
               bienku už svoj 10.
               ročník. Inšpiráciou
               mu bola Bazilika Bo-
               žieho hrobu v Jeruza-
               leme. Novinkou jubilej-  Foto: Marek Hajkovský
               ného ročníka je možnosť
               historicky prvýkrát vstúpiť
               medzi ľadové múry chrámu
               a prejsť okolo tzv. Edikuly, ktorá
               ukrýva miesto Ježišovho hro-
               bu. Na Hrebienok zvedavcov
               pohodlne vyvezie pozemná
                            7. 11. 2022 – 16. 4. 2023
               lanovka zo Starého Smokovca.  HREBIENOK
               www.regiontatry.sk                                            CHEF’S TABLE
                                            Najznámejší slovenskí šéfkuchá-
                                            ri pozývajú k stolu hostí, ktorým
                                            predvádzajú svoje kulinárske umenie
                                            pri live cooking show. Chef’s Table je
                                            projekt hotelov AquaCity, Hotela Hills
                                            a Horizont Resort.
                                            Predvedú sa osobnosti slovenskej
                                            gastronómie akými sú Gabo Kocák,
                                            Juraj Hruška či Michaela Králiková.
                                            Variť budú na rôzne témy, menu
                                            prispôsobia ročnému obdobiu alebo
                                            sa vrhnú na exotické chuťovky ako
                                            indická kuchyňa či cukrárske umenie.
                                            Séria podujatí Chef’s Table pokračuje
                                   VYSOKÉ TATRY    aj od nového roka 2023. Sledujte web  
                                            www.hotelhills.sk


              KLZISKO V BREZNE
              Novým lákadlom na Horehroní
              bude klzisko priamo na námestí
              v Brezne. Slávnostne ho otvoria 16.
              decembra 2022, keď sa zároveň
              začnú aj tradičné remeselné zimné
              trhy. Ďalšou novinkou v priestore
              námestia bude vianočná dedina,
              ktorá dotvorí zimnú atmosféru.
              Program bude pokračovať každý
              piatok a sobotu večer do konca ja-
              nuára. Návštevníkov čaká napríklad
              zábava s ľudovou hudbou, animá-
              tormi, krasokorčuliarmi, ale aj so
              známymi hokejistami.
                         december, január
              www.horehronie.sk   BREZNO
      TATRY MAGAZÍN
                                                          6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11